Jun5

Inställd! Beethoven 9:e Symfonin

Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm

Michael medverkar i Radiokören