Sång vid Gudstjänst

Bromma kyrka, Gliavägen 100, Bromma

Michael sjunger utvalda sånger i gudstjänsten: Gustaf Nordqvist Davids 23:e psalm (Herren är min herde), Robert & Gunnar Hahn Önskan, Psalm 251 Var jag går i skogar berg och dalar, Eric Thiman Tacksägelsehymn