Jun3

Inställd! Beethoven Missa Solemnis

Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm

Michael medverkar i Radiokören