Apr25

Livesänd gudstjänst - Stockholms Domkyrkoförsamling

Storkyrkan - Stockholm Cathedral, Stockholm

Solokvartett under ledning av Gary Graden - Lovisa Sydén, sopran - Carina Aronsson, alt - Michael Axelsson, tenor - Gustav Nordlander, bas