May2

Gudstjänst Femte söndagen i Påsk

Storkyrkan - Stockholm Cathedral

Solokvartett under ledning av domkyrkokantor Gary Graden | Märit Wallander sopran | Ingrid Rådholm Konvicka alt | Michael Axelsson tenor | Gustav Nordlander bas