Sep18

"Såsom i himmelen så ock på jorden"

Konserten inleds av Vox Archangeli som framför gregoriansk klostersång och avslutas med F.A. Reissigers Requiem tillägnad Karl XIV Johan.

Michael medverkar i Slottskyrkans Vokalensemble och i inledningshymnen i Vox Archangeli

Requiem tillägnad Karl XIV Johan av Friedrich August Reissiger

Hovsångerska Elin Rombo | Hovsångerska Ann Hallenberg Hovsångare Michael Weinius | Hovsångare Karl-Magnus Fredriksson

Slottskyrkans Vokalensemble

Stockholms Symfoniorkester

Dirigent Nils-Gunnar Burlin