Starta din dag på Folk och Kultur på bästa sätt genom en 45 minuters röstuppvärmning som leds av Michael Axelsson från Kungliga Operans kör.

9.00-10.00: https://folkochkultur.se/program/punkt/1010

11.00-12.00: https://folkochkultur.se/program/punkt/1011