Hjärtats sommar: CD
  • Hjärtats sommar: CD
  • Hjärtats sommar: CD
  • Hjärtats sommar: CD

Hjärtats sommar: CD

In cart Not available Out of stock
€15.00

Digipack Booklet with detailed description of each song, with many interesting details about composers, history of creation and content.

Booklet med utförlig beskrivning av varje sång, med många intressanta detaljer om tonsättare, tillkomsthistoria och innehåll.

Read more… close